Obliczanie ryzyka

Jak działa narzędzie Risk Reward?

Our Risk-Reward Ratio Tool is designed to empower traders with a straightforward and efficient way to calculate and optimize their risk-reward ratios for every trade. Understanding and managing risk is paramount in trading, and this tool helps you make informed decisions. By understanding the potential risk and reward for each trade, you can strategically manage your portfolio and ultimately work towards improving your overall trading performance. Join us and utilize this tool to optimize your risk-reward ratios and elevate your trading journey in the forex rynek.

Obejrzyj film

Narzędzie do obliczania ryzyka

Skorzystaj z naszego bezpłatnego narzędzia Risk Reward dla platform MetaTrader 4/5

Risk Reward to skrypt do zarządzania handlem i ryzykiem za pomocą panelu i linii widocznych na wykresie. Panel umożliwia rysowanie i przesuwanie na wykresie linii związanych z ceną otwarcia, stop loss i take profit (z wybranym kolorem i stylem). Skrypt oblicza dla nich Risk Reward Ratio i ewentualny zysk/stratę w walucie konta (na podstawie wybranej wielkości pozycji). Linie mogą być dostosowane do aktualnej ceny (w celu otwarcia zleceń rynkowych) lub mieć stałe RR (wybraną wartość) pomiędzy SL a TP. Da się je przesuwać po wykresie i ustawiać na dowolnym poziomie, który później może być rzeczywistym poziomem otwartej transakcji. Możliwe jest również usunięcie TP i wszystkich linii, gdy są niepotrzebne. Na jednym wykresie da się umieścić tylko jeden zestaw linii. Gdy zostaną nałożone, panel pozwala na otwarcie transakcji na wybranym poziomie oczekującym (jeśli cena jest powyżej/poniżej aktualnej wartości rynkowej) lub rynkowym (gdy cena jest na aktualnym poziomie Ask/Bid). Wielkość lota dla otwartych transakcji ustalana jest za pomocą przycisków i okienek edycyjnych (lots, ryzyko i gotówka) na panelu. Istnieją cztery opcje obliczania lota: stała wielkość, w oparciu o ryzyko z salda konta, w oparciu o ryzyko kapitału konta lub w oparciu o wybraną kwotę pieniężną. Na przycisku wybiera się opcję, a na panelu dostępne jest specjalne okno edycyjne, w którym można zmienić jej wartość zgodnie z potrzebami użytkownika.

Download for MetaTrader 4/5